פרשת מטות מסעי – השפעת הסביבה עלינו

פרשת מטות מסעי – השפעת הסביבה עלינו

בפרשה השבוע אנחנו למדים עד כמה אין להקל ראש בהשפעת הסביבה עלינו. עד כמה כל מה ששומעים ורואים הוא לא דבר של מה בכך. הכול מחלחל לתוכנו, משפיעה על הנפש וההתנהגות שלנו. סביבת המגורים שלנו, העבודה שלנו, החברים שלנו…הכול לאט לאט מחלחלת ומשפיעה עלנו בין אם במודע ובין אם ברמת התת מודע שלנו עד שאפילו אופי האדם יכול להשתנות לטובה וגם לרעה .

השפעה של סביבה "רעילה" עלינו

פרשת מסעי מספרת לנו על ערי המקלט אותם הקדישו לרוצחים בשוגג. דינו של הרוצח בשוגג היה שעליו לברוח לערים מיוחדות שנקראו ערי מקלט – ושם לשהות עד למות הכהן הגדול.

וכך כתוב בפרשה: "הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתֵּנוּ שֵׁשׁ עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם" (במדבר לה, יג)

בפסוק הבא הפרשה מפרטת לנו את הפריסה של ערי המקלט: "אֵת שְׁלשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה" – מתוך ששת ערי המקלט שלוש מתוכם יהיו בחלק שמעבר לירדן המכונה 'גלעד', ושלושת הנותרים יהיו בארץ כנען.

ולמה בעבר הירדן שהיה מקום יחסית קטן היה צריך שלוש ערי מקלט – כמות שווה לערי המקלט שבכל ארץ ישראל?

הגמרא (מכות ט, ע"ב) מתרצת זאת בכך שבעבר הירדן המכונה 'גלעד' היו הרבה רוצחים במזיד.

זה נראה תשובה לא קשורה לשאלה שהרי מקלט מיועד לרוצח בשוגג מה העניין בלדווח לנו שיש הרבה רוצחים במזיד?

המהר"ל בספרו 'גור אריה' מסביר שבגלל שב 'גלעד' היו הרבה רוצחים במזיד גם מספר הרוצחים בשוגג היה גדול. שעונשם של הרוצחים בשוגג היה לברוח לערי מקלט.

ולמה? למה כשיש הרבה אנשים שרוצחים בכוונה יהיו גם הרבה רוצחים בלי כוונה?

כי כאשר יש הרבה רוצחים במזיד זה מעיד שכל ענין הרצח כבר לא מזעזע כל כך, הדבר לא נתפס כדבר נורא כל כך, כי יש כבר כהות רגשות, ולכן אדם נזהר פחות מלפגוע בחיי השני וכתוצאה מכך יותר אנשים רוצחים אף בלי כוונה.

וכלשון המהר"ל: "ובגלעד נפישי רוצחים (בגלעד היו הרוצחים מצויים), אותם שהם מזידים, וממילא לא תמצא אחד מהם — אף הטובים שבהם — שהיה נזהר שלא יהרוג חבירו בשוגג.

ולפיכך, כמו שתמצא הרבה מזידין שהורגים במזיד, כל שכן שהיו יותר הרבה שוגגים שאינם נזהרים שלא יבוא על ידם שפיכות דם, ולפיכך היה צריך להרבה ערי מקלט".

 

 

השפעתה של סביבה בריאה ומקדמת על הנפש שלנו

בחירת מיקום הערי מקלט לרוצחים בשוגג-במיקום שישפיע עליהם לטובה

ורואים אנו דבר זה גם לכיוון החיובי. פרשת השבוע מספרת לנו שערי המקלט נקבעו דוקא בערי הלוויים, ולמה? עונה ספר החינוך (מצוה תח): ״ומפני גודל מעלתם (של הלויים) וכושר פעלם וחין ערכם (הערך הגבוה שלהם), נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה, יותר מארצות שאר השבטים, אולי תכפר עליו אדמתם המקודשת בקדושתם״.

ערי המקלט נקבעו דוקא בהרי הלוויים שהם היו כה צדיקים שאפילו אדמתם הפכה לקדושה וכך יזכו הרוצחים בשוגג שהאדמה המקודשת תשפיע עליהם לטובה ותעזור להם לכפר על חטא שפיכת הדמים שנעשה על ידי אמנם בשוגג אך כתוצאה מכך שלא נזהרו מספיק מלפגוע בחיי אדם.

"אל תאמין בעצמך עד יום מותך" – מדוע?

 

השפעת הסביבה עלינו אפילו מבלי להתכוון

כמה הסביבה משפיעה על האדם!! אף המעשים שהאדם עושה מבלי להתכוון, מושפעים ישירות מהיחס של הסביבה לעניין זה. כמו שנכנסים לחנות בושם גם מבלי להשפריץ בושם לכיוונך הריח נדבק וכן כשנכנסים לחנות של דגים הריח נדבק במי שמתקרב.

השפעת הסביבה עלינו אפילו בדבר סמוי

מסופר על אדם שהיה רחוק מקיום תורה ומצוות קנה דירה מאדם חרדי – כצייר עשה לעצמו חדר נטו לצייר בו– ופתאום התחיל לצייר ציורים של יהדות והתקרב ליהדות חזר בתשובה כשהיה ממש כופר.

בדיעבד נודע כי הבית אותו רכש הצייר היה שייך לראש ישיבה אשר למד תורה יומם ולילה באותו החדר שהצייר עבד בו. כלומר, אפילו קירותיו של אותו החדר ספגו שנים מחשבות טהורות וקדושה שיצאה מהבל פיו של אותו צדיק וזה לבדו הספיק כדי להשפיע על אותו צייר.

על אחת כמה וכמה שרואים ושומעים ממש כמה כוח יש לכל מאורע ודיבור לעצב אישיות לבנות תובנות לחזק ולמוטט עולמות בני אדם…

בספר החינוך מצוה טז אומר לנו שאם אדם עוסק בעבודה בתחום שלילי הדבר ישפיע עליו גם אם הוא צדיק וכך הוא כותב: "אפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי – דרך משל, שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה באמת, אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אומנות – ישוב בזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור".

שמעתי פעם רב חשוב שאמר שלפני שמחפשים עבודה יש לחשוב האם זו עבודה שגורמת לי להיות משהו אחר ושונה מהאופי שלי. האם ההשפעה עלי מעצם העיסוק בעבודה זו או מהסביבה בה אעבוד עשויה לא להשפיע עלי לטובה? אם כן, סביר להניח שעבודה כזאת לא מתאימה לנו.

לסיכום, עצה טובה לי אליכן, תבחרו בקפידה את חברותיכם חברי ילדיכם, שכנים טובים, מורים ומורות ואת סביבת העבודה שלכם בקפידה. נתפלל שהמעגלים הקרובים והרחוקים שלנו ישפיעו עלינו לטובה ושנזכה להיות ולצמח בסביבה מקדמת. מעבר לזה, יש לעשות ככול יכולתנו שבתוך ביתנו שלנו תמיד ניצור אוירה טובה ומזינה דרך עבודה מתמדת על הזוגיות ושלום הבית ולא נשכך את להשתמש בתקשורת מכילה אוהבת ומקרבת בינינו ובין בן הזוג שלנו והילדים שלנו.

מאמרים נוספים שיעניינו אותך