תרומות

עזרה לטהרה ובמיוחד לקירוב זוהי זכות גדולה עד מאד, והיא מזכה את הנותן בשכר הגדול ביותר לעולם הזה ולעולם הבא.

ואמר מרן החפץ חיים זצ"ל, שהוא מקנא בעולם הבא של אישה הזוכה להביא, ולו אישה אחת אל הטבילה. כל אחד שתורם למען מצות הטהרה וגורם בכך לעוד אשה לטבול שכרו רב מאד.

טהרה הוא מיסוד העם היהודי ולכן עניין זה כל כך חשוב עד כדי שמובא בהלכה שכאשר אין בעיר מקווה חובה על דיירי המקום למכור אפילו ספר תורה – המקודש כל כך לכל קהילה יהודית, ולבנות בכספו מקווה כשר. כל כך גדולה החשיבות של התרומה לטהרה!

גם אדם שלא ידע ערך וחשיבות הטהרה וחובת ענין זה, יכול לתרום ללימודם של אחרים וזהו אחד התיקונים לאיסורים בנושא שעבר עליהם בלא ידיעה.

אנשים שתרמו לפעילות שלנו סיפרו על ישועות גדולות שזכו להם, ואין זה פלא כי הרי כתוב שמי שנותן צדקה קורעים את גזרו דינו (גמרא ראש השנה טז, ע"ב) וכן כתוב שבזכות הצדקה זוכים לפרנסה: "אל תאמר אין לי ממון, שכל הממון שלו הוא, אם עשית צדקה תזכה לממון" (דרך ארץ זוטא ד) ובמיוחד כשמדובר בזיכוי הרבים שכתב מרן החיד"א בספר עבודת הקודש על מזכה הרבים "ואין קץ לשכרו"

קחו חלק בהבאת השלום, השמחה והטהרה בבתי ישראל.

לתרומה הזינו סכום:

 לתרומות בהעברה בנקאית:

מספר בנק:12

שם בנק: הפועלים 

מספר סניף:520

מספר חשבון: 225732

ע"ש: המפגש – אסתר טולידאנו

קוד להעברה בנקאית מחו"ל:

IBAN:

iL82-0125-2000-0000-0225-732

קוד swift של בנק הפועלים:

POALILIT

שם החשבון באנגלית:

TOLEDANO ESTHER RIVKA HAMIFGASH